NM: Vurdering av gruppe 3

Kommentarer om gruppe 3. Resterende kommentarer følger til uken.