NM 2017: Gruppekamp mellom 1-2-3 Rogaland og Albbos

Gruppekamp i NM