Påmeldingsfrister

Annonse:

Påmelding til våre turneringer blir registrert helt frem mot turnering. Dersom det er nok lag blir det opprettet nye puljer for disse lagene, men etter oppsettet er publisert er det naturligvis vanskeligere å få oppfylt sine puljeønsker.

Onsdag kl. 20:00 – For å være garantert en plass i oppsettet må påmelding være registrert innen denne tiden samme uke som turnering. Oppsettet blir påbegynt onsdag kveld før turneringshelg og publiseres etter kl. 20:00 onsdag før turnering. Lag som er veldig sent ute med påmelding blir satt på venteliste for eventuelle avmeldte lag eller nyopprettede puljer.