Turneringer

Turnering 01 - Bergen - 1998-11-01

Arena sanehallen

Vinner vanlig klasse Favorittene
Sølv vanlig klasse Tunnellkameratene