Turneringer

Turnering 06 - Trondheim - 2002-10-11

Arena Fokushallen

Vinner vanlig klasse Gjgleran
Sølv vanlig klasse Burger Vlly